Central Police Headquarters, Victoria
Mon - Fri: 8.00 am to 4.00 pm.
Emergencies
999.
Crime Sropper
133

Communique

Akize dan lensidan seri laboutki kase Unity House lannen pase I kondannen.

Lapolis in raporte ki Jean Paul Ren Reginald  18 an avek Abraham Christ Matombe  18 an in kondann prizon pou lofans kas batiman e vole.

Sa 2 zenn in sakenn ganny en term prizon  ant 1 a 4 an pour sak dan sa 8 laboutik ki zot ti kase e vole ladan Unit House lannen pase.

Apre ki zot tin pled koupab, Mazistra ki ti pe ekout sa zafer in konsider tou largiman prosekiter osibyen ki avoka ladefans e deside ki bann term prizon sa 2 akize I mars ansanm.

Sa I vedir ki Reginald ek Matombe pou fer selman sakenn 4 an prizon e ladan letan ki zot in fer lo rimann pou ganny dedwir lo zot santans.

Touzour konsernan sa ka en fiy 17 an ki li in pled koupab pou lofans resevwar propriyete vole in ganny en santans 300 erdtan travay kominoter anba sipervizyon servis probasyon. Lezot kondisyon atase avek lord mazistra pour sa fiy I en progranm reabiltasyon ki I bezwen swiv.

Pou rezon medikal, en 3yenm  garson 17 an ki osi akize pou lofans kas batiman e vole pa ti kapab atenn lakour letan sa 3 lezot ti plede e I ekspekte fer sa le 11 sa mwan apre I ava ganny son kondannasyon.

Mazistra ti pas santans lo sa 3 zenn an desanm 2022.

Kominike Lapolis

En zonm 31an sorti Marie Janne Estate lo Praslin in ganny rimann 14 zour przion Montagne Posse pou sa bann lofans swivan kin ganny raporte arive  Cote Dore Praslin le 3 Zanvye 2023 apremidi.

*Sa i pou an posesyon en drog kontrole

*Reziste larestasyon

*Koz dimal en zofisye lapolis

*Lagresyon fizik lo zofisye lapolis

*Andomaz propriyete gouvernman

*An posesyon zouti ofansiv.

Sa sispe ti ganny entersepte par en group zofisye lapolis ki ti lo patrol apre ki zot tin sispekte serten aktivite ilegal pe deroule dan sa lokasyon. Pandan letan ki bann zofisye ti pe al fer lafouy lo sa sispe I ti vin agresiv e anpese ki lafouy fer lo li kot in lager e menas sa bann zofisye avek en kouto ki ti dan son posesyon a sa letan.

Anrezilta reziste larestasyon 1 zofisye lapolis in ganny blese dan son lanmen avek sa kouto e lot in  sibir dimal lo serten parti son lekor. Toulede zofisye ti resevwar tretman lopital Baie St Anne Praslin apre plitar ganny large.

Lanket I deza an progre dan sa ka e lapolis pe fortman kondonn bann tel aksyon parey kont okenn son bann zofisye lapolis e pe demann manm piblik pou resepkte son bann zofisye pandan letan ki zot pe travay pou mentenir lord ek lape dan lakominote

Kominike Lapolis

En zonm 40an sorti La Gogue in ganny rimann 14 zour andetansyon lapolis pou plizyer  lofans vol an servan vyolans, kas lakaz e vole, andomaz propriyete e reziste larestayon.

Parmi serten sa bann lofans tin ganny konmet pandan mwan Desanm 2022 e boner Zanvye 2023. Larestasyon sa sispe tin vin pandan wikenn dan rezyon Lavil kot I ti servi vyolans pou menas en madanm avek en kouto e vol son sak apre taye. Sete 2 zofisye lapolis madanm ki ti entersepte e tay avek sa sispe answit aret li dan zanmerant en Casino dan rezyon lavil.

Kominike Lapolis

En garson 16an e lot dan son 20- tenn lannen toulede sorti dan distrik Anse Royale in ganny arete yerswar dan rezyon lavil pou andomaz propriyete kot en kasino e enterfer avek louvraz lapolis.

Lanket i deza an progre dan sa enn ka e lapolis pe fer formalite pou prosekit sa 2 sispe devan lakour pou lofans ki zot in konmet.

Roby Rose 41an sorti Bougenville i ganny dekouver mor dan lapay pa lwen ek semen dan sa sou distrik menm.

Sete en pti garson ki ti apersevwar lekor Rose pandan letan ki i ti pe pase e apre enform en adilt ki ti answit rod lasistans lapolis. Lanket ki deza an progre pa pe demontre okenn siryn ou aksyon malisye dan lanmor Rose. In etablir ki Rose tin sorti lo en pye mang e tonbe kot in resevwar dimal grav lo serten parti son lekor. 

Lapolis ti ganny alerte lo sa dekouvert ver 10er 50 bomaten.

Kominike Lapolis

2 garson aze 21 an sorti dan Nor Mahe ek 2 zonm sorti Corgate Estate dan distrik Mont Fleuri in ganny arete e pe ganny detenir. 

Sa i an koneksyon avek 2 lensidan tretman vyolans kin arive ozordi dan distrik Perseverance apre ki zot in servi serten zouti ofansiv avek lentansyon pou konmet lofans pandan letan ki zofisye lapolis ti pe fer serten travay.

Lapolis in komans en lanket dan sa 2 lensiden e i annan lentansyon pou prosekit sa 4 sispe. 

Departman Lapolis  

Kominike Lapolis

Lapolis pe raporte ki sa pti fiy 10 an kin mor yer swar i apel Hessa Lafortune ki reste Petit Paris e ki ti dan en fonksyon prive kot en lakour Pointe Larue dan konpani son manman.

Sa lensidan trazik in an rezilta blesir serye ki Hessa tin resevwar lo serten parti son lekor apre ki I tin bat dan en “sliding door” letan I ti pe zwe avek lezot son bann pti kanmarad.

Lapolis pe fer lanket dan sa lensidan ki lotorite medikal ti enform li lo la ver 22:38 diswar apre ki Hessa tin ganny transporte “casualty” par en transpor prive pour lasistans medikal.  

Kominike Lapolis

En garson 24an sorti Perseverance in admit lopital Sesel anrezilta en aksidan ozordi bomaten dan zanmerant Mason Du Peuple.

Drayver sa transpor ek en pyeton zot in ganny trete apre plitar ganny large. In etablir ki transpor ki sa 2 dimoun ti ladan ti pe fer direksyon Lavil ti perdi kontrol e tap en zonm lo trotwar.

Lapolis ti ganny alerte lo sa aksidan ver 6er 50 bomaten en lanket in komanse dan sa enn ka.

Kominike Lapolis

Lapolis pe raporte ki sa zonm ki tin ganny arete koman sispe dan plizyer ka labi seksyel e plizyer lezot lofans kriminel in ganny anmenn ankour ozordi e lakour in akord demann lapolis pour li reste lo rimann antretan ki I kontinnyen avek son lanket

 

Sa zonm ki tin ganny arete an relasyon avek lensidan kot en madanm ti perdi son lavi Grand Anse Mahe pandan letan gro lapli e linondasyon Vandredi pase  in ganny anmenn ankour ozordi kot in ganny large lo plizyer kondisyon antretan ki lanket dan sa ka I kontinnyen.

 

En garson 16 an ki reste Pointe Larue in pas devan lakour Mazistra  dan prezans son manman Vandredi le 16 Desanm e mazistra in ordonnen ki I ganny rimann an detansyon lapolis pou li repas ankour le 30 desanm.

Sa garson pe ganny prosekite koman sispe dan 3 diferan ka vole dan transpor. Premye ka ti ariv dan distrik Au Cap le 28 Out, 2yenm le 11 Septanm Pointe Larue e 3yenm ka ti dan Victoria le 3 Desanm.

 

Lapolis pe egalman raporte ki Kurtis Johnny Marc Sinon in kondannen pour lofans kas lakaz osibyen ki pour vole dan lakaz, 2 lofans komet le 13 Zilyet dan distrik Anse Etoile.

Pou lofans kas lakaz Sinon  in ganny en santans 5 an tandis ki pour vole 2 an prizon e sa 2 term pou mars separeman ki fer 7 an antou. Mazistra in sepandan ordonnen ki letan fer par Sinon lo rimann I ganny dedwir lo son santans.

An relasyon avek ka Sinon kot labwason alkolize avek bizou ti ganny vole e plitar mazorite bann propriyete ganny rekipere swivan lanket ti annan egalman 4 sispe ki ti ganny arete e ganny sarze koman reseler.

Tou le 4 akize in egalman kondannen dan sa ka, me diferans dan zot ka I ki zot santans in ganny sispann.

Sa bann akize i 3 zonm avek en madanm kin kondann ant 8 mwan a 18 mwan avek santans sispann ant 12 mwan a 3 an prizon. Si zanmen zot ganny sarze e ganny trouve koupab avan ki zot term prizon sispann I ekspire zot poun kas sa  bann kondisyon alor zot pour bezwen fer zot santans prizon.

Mazistra ki ti pe ekout sa ka  ti rann zizman ladan le 9 desanm.

Sispe dan ka lanmor Ans Norde I ganny rimann.

Lapolis in raporte ki sa zonm 49 an sorti Ans Norde ki ti ganny arete Merkredi le 7 Desanm koman sispe dan ka lanmor Cliff Pillay in ganny anmenn ankour ozordi bomaten kot Ziz lakour Siprenm in ordonnen ki I ganny rimann ziska le 23 Desanm.

O moman son lanmor Pillay ki aze 43 an ti li osi pe reste Ans Norde.

Swivan lanket ki an progre in etablir ki Pillay in mor an rezilta blesir resevwar lo serten parti son lekor pandan en lensidan bagar raporte arive kot laplenn Ans Norde merkredi apremidi.

Lapolis ti ganny enformen lo sa lensidan ver 1:15.

About

The police force in the Seychelles is a national body which falls under the control of the National Commissioner of Police, who is appointed by the President subject to the approval of the National Assembly....

Contacts

Police Headquarters, P.O Box 46, Victoria, Mahe, Seychelles

Email us on:
info@police.gov.sc

Contact
Phone: 4288000


Privacy Policy

All press release and communique on this website is copyrighted content from the Seychelles Nation, Today newspaper and The Seychelles Police force.

Cookie Policy →